Wij omarmen het streven naar een veilig sportklimaat voor al onze leden. Daarom zijn we in 2017 als bestuur samen met onze coaches en trainers gestart met een aantal maatregelen om dat te bevorderen.

Wat doen we allemaal?

  • Al onze coaches en trainers die met kinderen omgaan, hebben een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd aan de coördinator vrijwilligerszaken (zie de pagina Bestuur).
  • We hebben twee vertrouwenspersonen aangesteld waar leden, ouders en publiek terecht kunnen met klachten of vragen
  • Nieuwe vrijwilligers beginnen pas nadat zij een VOG hebben overlegd en na een gesprek waarin we de nieuwe vrijwilliger hebben gewezen op onze maatregelen en doelen.

Tot slot krijgen alle nieuwe leden bij hun welkomstbericht informatie over waar ze terecht kunnen met vragen aangaande het veilige sportklimaat bij De Panters én een exemplaar van de huisregels die wij streng naleven bij De Panters.