Voordat je begint met honkbal is het goed om te weten dat het soms een prijzige sport kan zijn. Je hebt specifieke kleding en schoenen nodig die niet zomaar overal te krijgen zijn en natuurlijk heb je een goede handschoen nodig. Mede daarom proberen we de contributie zo laag mogelijk te houden. En dat lukt, vergelijk het maar met contributies om ons heen.
De Algemene Ledenvergadering stelt bij De Panters de contributie vast. In 2011 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om niet ieder jaar met de hele Ledenraad te bepalen wat de contributie gaat worden, maar dat in handen te leggen van het bestuur. Jaarlijks passen we een inflatiecorrectie toe op de contributie.

De contributie wordt in principe in drie termijnen geïncasseerd: januari, maart en mei.

Naast het gewone lidmaatschap hebben we het ondersteunende lidmaatschap (voor niet-spelende leden).

Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd per mail gericht worden aan secretaris@depanters.nl
Mondelinge opzegging van een lidmaatschap bij een coach of bestuurslid is niet voldoende!

Hieronder de contributies in 2024:

  • Seniorleden 16 jaar en ouder  € 270,00
  • Jeugdlid tot en met 15 jaar  € 175,00
  • Beeball  € 135,00
  • Slowpitch  € 90,00
  • Ondersteunend lid  € 90,00